Anders tackar för sig efter åtta år som ordförande

- Skrevs 12 mar 2018 - Ändrades 12 mar 2018 | Kategorier: Okategoriserade

Den positiva utvecklingen med ökande medlemsantal och mer pengar till Vi Unga är det Anders Karlsson är mest stolt över när han ser tillbaka på sina åtta år som ordförande för Vi Ungas Vänner. Det han minns bäst är mötena med Vi Unga-vänner från olika generationer.

I januari 2010 tog Anders Karlsson över ordförandeskapet i Vi Ungas Vänner efter Karin Perers. I höstas meddelande han valberedningen att han var inne på upploppet och på årsmötet på fredag lämnar han stafettpinnen vidare.

– Åtta år känns som en bra tid. Nu tror jag att föreningen mår bra av en ny ordförande som kan leda Vi Ungas Vänners utveckling vidare, säger han.

När Anders tog över ordförandeskapet fick han ärva ett gediget strategiarbete av sin företrädare. Sammanfattningsvis: Satsa på fler enskilda personer som medlemmar – och lämna pengarna till Vi Ungas Snabba Slanten.

– Uppdraget för mig och övriga i styrelsen var att göra verkstad av strategin. Vi Ungas Vänner var även tidigare bra på medlemsrekrytering, men genom ett väl fungerande medlemsregister och årliga utskick har vi fått många fler att fortsätta vara medlemmar år för år, säger Anders och fortsätter:

– Det finns jättemånga som vill vara medlemmar i Vi Ungas Vänner. Det viktiga är att bli påmind om att det är dags att betala årets medlemsavgift.

Arbetet har gett resultat. 2010 hade Vi Ungas Vänner 111 medlemmar. Vid det senaste årsskiftet var siffran 269. Och summorna som årligen lämnats till Vi Ungas Snabba Slanten har efter hand blivit större och större: Från 10 000 kronor 2010 till 62 000 kronor i fjol.

Något Anders känner särskilt för när han ser tillbaka på sina år som ordförande är de minnesgåvor Vi Ungas Vänner har fått ta emot när Vi Unga-vänner gått bort.

– Vid dessa tillfällen har det blivit extra tydligt både vad Vi Unga betyder och vilken viktig roll Vi Ungas Vänner kan spela, säger Anders.

Ett bestående minne av dessa gåvor är Vi Ungas Vänners stipendium för unga folkbildare som delats ut varje år sedan 2012, efter Gunnar Anderssons bortgång året före. Stipendiesumman finansieras numera av Alma folkhögskola.

Det Anders Karlsson minns bäst från sin tid som vännernas ordförande är annars mötet med Vi Unga-vänner från olika generationer, både personer som varit aktiva i Vi Unga längre tillbaka och personer som är aktiva idag.

– Det finns en väldig gemenskap. Erfarenheterna bär över generationsgränserna och känslorna är desamma oavsett från vilket årtionde man har sina rikslägerminnen eller vilket år man gick upp i talarstolen på förbundsstämman för första gången.

Ett råd har Anders till sin efterträdare:

– Se till att föreningen har en bra kassör. Att administrationen fungerar är avgörande för en förening som Vi Ungas Vänner. Kassörerna under min tid som ordförande, först Marianne Källman och sedan Jakob Sjöström, har gjort ett fantastiskt jobb.