Minnesord – Carl-Georg Pihl

- Skrevs 24 okt 2019 - Ändrades 24 okt 2019 | Kategorier: Okategoriserade

Carl-Georg Pihl var en sann folkrörelsesupporter.

Han har stöttat sin hustru Marianne Pihl i allt föreningsengagemang. Bildandet av Vi Unga klubb i Tyresö, arbetet inom Studieförbundet Vuxenskolan, Bygdegårdarna och Konstfrämjandet. Calle stod alltid vid Mariannes sida och gav support. Ofta såg vi honom bärandes material, stående vid informations- och bokbord. Ständig support. Support även vid bildande av Vi Ungas Vänner i Stockholms län. Vid ett tillfälle när han presenterade sig sa han ”Jag är gift med Studieförbundet Vuxenskolan”.

När familjen skulle välja gåvomottagare föll valet på Vi Ungas vänner.  Genom stödet hoppas man att gåvan kan betyda något för ungdomsverksamheten i hela landet.

Monica Eriksson

Fotnot: Begravningen äger rum i Husby-Långhundra kyrka torsdagen den 31 oktober klockan 13.30. Minnesgåvor sätts in på plusgiro 378472-5, märk inbetalningen ”Carl-Georg”. Pengarna kommer att gå till lokal verksamhetsutveckling i Vi Unga.