Årsmöte

Vi Ungas Vänners Årsmöte 2018 – 16 mars 2018

24 Vi Unga-Vänner sågs den 16 mars på riksdagen. Vi inledde årsmötet igenom att Emil Källström, Vi Ungas Vänners vice ordförande och ledamot av Sveriges riksdag, guidade oss runt i riksdagshuset och berättade om sitt arbete som riksdagsledamot.

Vi öppnade sedan årsmötet där vi antog en ny verksamhetsplan för 2018-2019. Vi fastslog att övergripande mål, baserade på föreningens syfte angivet i stadgarna, är:

  • Vi Ungas Vänner ska fortsätta att öka intäkterna för att kunna ge ett värdefullt bidrag till Förbundet Vi Ungas verksamhet.
  • Vi Ungas Vänner ska skapa ett starkt nätverk för att kunna erbjuda Förbundet Vi Unga fler vänner, ambassadörer för Vi Unga-organisationen, runt om i samhället.

Här finner du protokollet från årsmötet: Stämmoprotokoll Vi Ungas vänner, 2018

Vi tackade av avgående ordförande Anders Karlsson som på ett enastående sätt lett Vi Ungas Vänner 2010-2018. Läs Anders tack här.

 


Här är ett antal bilder från Vi Ungas Vänners årsstämma 2018:

Vi Ungas Vänners avgående ordförande Anders Karlsson avtackas med presenter efter åtta år på posten. 

Stämmoordförande Anna Nordström informerar årsmötet.

Vi Ungas Vänners vice ordförande Emil Källström guidar årsmötet i riksdagshuset. 

Niklas Björkegren, förbundsordförande för Förbundet Vi Unga, informerar årsmötet.