Vilka är vi?

Föreningen Vi Ungas Vänner, bildad 1962, är en fristående riksorganisation som har till uppgift att vara ett stöd för Vi Ungas verksamhet, bland annat genom att samla in pengar till verksamheten och marknadsföra Vi Unga som organisation.

Vi Ungas Vänner fungerar samtidigt som ett nätverk för före detta Vi Unga-iter och andra som vill stödja Vi Unga-verksamheten.

Vi Ungas Vänner leds av en styrelse med i dagsläget elva ledamöter. Lovisa Lundqvist, förbundsordförande för Vi Unga 2014-2016, är sedan 2020 föreningens ordförande.